İpek Kıran

İpek Kıran

Bahçeşehir Üniversitesi ingilizce Psikoloji Bölümü mezunuyum. Öğrenci değişim programıyla Belçika Lessius Üniversitesi’nde eğitim gördüm. Lisans eğitimimin ardından yüksek lisans eğitimimi İstanbul Haliç Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji üzerine yaptım. Kişisel ve mesleki gelişimim ile ilgili birçok eğitime katıldım ve seminerler verdim. 2012 yılında girmiş olduğum İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, 350 saatlik Grup Psikoterapisi Eğitimi’nde sınav ve süpervizyon aşamasını da tamamladım ve Co-Psikodramatist ünvanını aldım. Eğitimim sırasında yetişkinlere yönelik Bireysel Psikodrama, Çocuk Psikodraması ve Spontanite Tiyatrosu çalışmalarına katıldım. Yapılan Uluslararası Psikodrama tanım yarışmasında Mansiyon ödülünü aldım. “21.Yy’da Psikodrama” kitabında yapmış olduğum çeviri bölümü yer almaktadır. EMDR Yetişkin I. Düzey Terapi Eğitimi, sertifikası ve süpervizyonları aldım. 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimini, süpervizyonunu tamamlayarak, sertifikalı Aile Danışmanlığı ünvanını aldım. EMDR Yetişkin I. Düzey Terapi Eğitimi, Aile Danışmanlığı Eğitimi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi, Sanat Terapisi Eğitimi, Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Gottman Çift Terapisi Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Terapi, Stratejik ve Yapısal Aile Terapisi eğitimlerini tamamladım. Dikkat Testleri Eğitimi, Çocuk Testleri Eğitimi, Moxo Dikkat, Dürtü ve Hiperaktivite Testi, WISC-R Zeka Testi Eğitimi gibi gerekli test eğitimlerinin sertifikalarını tamamladım. 2 yıl süren Rorschach Testi, CAT Testi eğitimlerini aldım. Yıllardır eş zamanlı olarak özel bir okul bünyesinde Anaokulu Koordinatörü olarak görev aldım. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesiyim.

Çalışma Alanlarım :

Ergen & Yetişkin Terapisi

EMDR

Psikodrama

Katıldığım Eğitimler ve Sertifikalar:

-Psikodrama Öğrenci Eğitimi (20 saat)

-Oyun Terapisi Eğitimi (50 saat)

-Çocuk Değerlendirme Testleri

-Bender-Gestalt Testi

-Gesell Gelişim Testi

-Benton Görsel Hafıza Testi

-Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

-Ankara Gelişim Envanteri

-Cattell Zeka Testi 2a-2b

-Metropolitan Testi

-PeaBody Kelime Resim Testi

-Porteus Labirentleri Testi

-Kent EYG Testi

-Good Enough

-Harris Bir İnsan Çiz Test

-Psikodrama Hazırlık Aşaması- (16 saat)

-WISC-R

-Psikodrama Temel Seviye Eğitimi- (350 saat)

-Psikodrama Temel Seviye Eğitimi Süpervizyon

-Dışavurumcu Sanat Terapisi

-MMPI

-Çocuk Psikodraması Eğitimi

-Spontanite Tiyatrosu Eğitimi

-Bireysel Psikodrama Eğitimi

-Moxo DEHB Testi

-EMDR 1. Düzey Eğitimi + Süpervizyon

-Temel İşaret Dili Eğitimi (20 Saat)

-Çocuk Resimleri Analizi (6 saat)

-Rorschach ve Cat Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi (2 yıl)

-Aile Danışmanlığı Eğitimi (450 saat) + Süpervizyon+ Sınav

Katıldığım Seminer ve Kongreler

-Tanı ve Tedavi

-Hem sorun hem çözüm yolu: İLETİŞİM

-Yetişkin Psikoterapileri Sempozyumu

-İlişkilerde Kriz, Döngüler ve Müdahale

-Disleksiyi Öğreniyorum

-İlişkiler

-Anaokulu ve İlkokul Öğrencilerine Yönelik Akıl Oyunları Eğitimi

-Şimdi ve Burada: Özgürlük -Çocuk Haklarına Çağdaş Yaklaşımlar

-Uluslar Arası Psikodrama Konferansı

-Sosyometrinin Farklı Yüzleri/Different faces of sociometry

-Gottman Çift Terapisi

-Uluslar Arası Psikodrama Konferansı

-Psikodramada Rol/ Rol in Psychodrama

-20. Sonbahar Öğretmen Sempozyumu Terapötik Kartlar, Mindful

-Bilinçli Farkındalık Öğretmenlerin Okul Ortamında Zorbalık Farkındalığı

-23. Uluslararası Psikodrama Konferansı Sosyodrama ve Barış

-Çocuğunuzun Terapisti Olun

-Ebeveyn Okulu- 10 seminer

-Belirsizlikle Başa Çıkmak ve Gelecek Yönetimi Eğitimi

-Kaygı & Endişe Yönetimi & Motivasyon Becerileri

-Duygu Atölyesi

-Çocuklarda İlkyardım -EMDR Kongresi 2021

Üyesi Olduğum Dernekler

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği