Gözde İstanbullıoğlu

Gözde İstanbullıoğlu

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2015’te mezun olmuştur. Lisans sürecinde Üstün Yetenekliler okulunda stajyer olarak aktif rol almış ve Üstün Yetenekliler Eğiticinin Eğitmeni olmuştur. Bu süreçte birden fazla okulda stajyer olarak çalışmıştır. 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika programını tamamlamıştır. Üniversite hastanesinde hasta çocuklarla gönüllü çalışmalar yürütmüştür. Özel bir okulda beş yıl okul psikolojik danışmanı olarak çalışmıştır. Mesleğe başladığı günden bu yana çocuk, ergen ve yetişkinlerle aktif olarak çalışmaktadır.

Çalışma Alanları:

Çocuk, Ergen ve Yetişkin

Katıldığı Eğitimler, Sertifikaları:

Şema Terapi Uygulayıcı Sertifikası-Şema Terapi Enstitüsü (42 Saat) (Gonca Soygüt Pekak),
EMDR I. Düzey-Davranış Bilimleri Enstitüsü,
Türkiye Sağlık Vakfı Onaylı Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası,
Çocuk ve Ergenler ile Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Sertifikası (Nevin Dölek),
PREP Sertifikası (Akademi Disleksi),
Emel Stroup CBT İstanbul Kognitif Terapi Workshop Sertifikası (62 saat),
PASS TEORİSİ Bilişsel Destek Programı Asenkronizasyon Eğitimi (CAS PASS Müdahale Programı),
İstanbul Üniversitesi CAS (Cognitive Assessment System) Sertifika Programı,
Çocuk Testleri Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası (14 Test),
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı-(450 saat) (Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi),
Üstün Yetenekliler Eğitim-Eğiticinin Eğitimi

Katıldığı Seminer, Kongreler:

Üstün Dökmen Okul Aile Çocuk Semineri,
Eğitimde Sistem Düşüncesi Deneyim Paylaşım Sempozyumu,
Disleksi Dostu Öğretmen Semineri,
Özgür Bolat Eski Köye Yeni Müfredat Semineri,
Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Denge PDM),
Cinsel İstismar Mağduru Çocuğa Yaklaşım,
Hacettepe Üniversitesi 11. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi,
Gestalt Terapi Eğitimi,
DEU 10.Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi,
Prof. Dr. Brain S. Canfield ile Psikolojik Danışmanlar için Bağlamsal Terapi
Üyesi Olduğu Dernekler:
EMDR Derneği

Dünya Psikolojik Danışmanlık Merkezi uzmanları olarak yaşamınızın farklı dönemlerinde yaşadığınız zorlukları çözümleyip sonlandırabilmeyi amaçlıyoruz.

© 2021 DÜNYA DANIŞMA MERKEZİ