Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan ergenlik dönemi; gençlerin bedenlerinde, bilişsel becerilerinde, ruhsal dünyalarında, kişilik örgütlenmelerinde ve ilişki yapılarında hızlı değişimlerin yaşandığı bir ayrılma-bireyselleşme dönemidir. Beden yapıları değişen, soyut düşünme becerileri kazanan, bu gelişime bağlı olarak hayatı sorgulamaya başlayan, duygusal iniş çıkışlar yaşayan, kimliğini kazanan, aileden uzaklaşıp arkadaşlara yönelen ve özerkleşen gençler ve aileleri bu süreçte bazı problemler yaşayabilirler. Aile ve arkadaş ilişkilerinde yaşanan problemler, depresyon, endişe, öfke, özgüven eksikliği, yeme problemleri, dikkat sorunları, kendine zarar verici riskli durumlara veya maddelere yönelme, sosyal fobi, sınav kaygısı ve kariyer belirleme problemleri sıklıkla karşılaşılan ve yardım için kurumumuza başvurulan konulardır. Gençlerin ve ailelerin bu dönemi sağlıklı bir şekilde yapılandırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurumumuzda bireysel ve aile odaklı psikolojik danışmanlık ve psikoterapi çalışmaları ile ergen etkileşimine yönelik grup çalışmaları yürütülmektedir.

Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri
Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi
Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri
Aileden Ayrışma ve Bireyselleşme
Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar
Özgüven Problemleri
Meslek ve Kariyer Danışmanlığı
Sınav Kaygısı
Gelecek Kaygısı
Cinsel Gelişim ile İlgili Danışmanlık
Alkol, Sigara, Madde Kullanımı ve Bağımlılığı