Ergenlik dönemi ve Ebeveyn Çatışması: Çocuğuma neler oluyor ?

Ergenlik dönemi ve Ebeveyn Çatışması: Çocuğuma neler oluyor ?

🔖Ergenlik dönemi özgürlük duygusunun artış gösterdiği ve bireylerin değişen psikolojik durumuyla birlikte; fiziksel, bilişsel, psiko-sosyal ve duygusal açıdan bir değişim sürecine girdiği dönemdir. Bu dönemde ergen; yaşadığı biyolojik ve psikolojik değişimlerle karşı karşıya kalmakta ve kendi kimliğini oluşturmaya çalışmaktadır.
🔖Bu dönemde anne ve babayla olan ilişkiler yeni bir şekle bürünmektedir. Ergen-ebeveyn çatışmalarının birçoğu ailenin ergen bireyin kendi özel alanına müdahale etmesi ve sürekli onu yönlendirmeye çalışmasından ve ebeveyninde ergenin sorumluluklarına yönelik beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Ergen birey bu dönemde; ebeveynlerinin, kendi kararlarına ve bireyselliğine saygı duymasını beklemektedir.
🔖Ergen bireyin ailesi ile girdiği bu çatışmalar aslında ergenlik döneminin pozitif olarak ilerlemesine olanak tanımaktadır. Çünkü artan özerklik duygusu ile kendi kimliğini oluşturmaya çalışan ergen; bu küçük anlaşmazlıklar ve tartışmalarla aileye bağımlı olmaktan özerk bir birey olmaya doğru geçiş sağlar.
Ancak bu dönemin daha sakin ve dikkatli geçmesi bakımından;
➡️Bu dönemde en önemli nokta ergen bireylerle doğru iletişim kurmaktadır. Bu açıdan ailelerin ergenlik dönemi ile ilgili bilgi sahibi olması onların bu dönemde sergiledikleri davranışların anlamlarını öğrenmeleri onları daha iyi anlamalarına ve daha kuvvetli iletişim kurmalarına olanak tanıyacaktır.
➡️Ergenlik dönemi aynı zamanda bir değişim dönemidir. Bu yüzden ailelerin bu süreçte ergenlerin yaşamının her alanındaki gösterdiği değişime saygı duyması ve bu değişime ayak uydurması yararlı olacaktır.
➡️Ergenlik döneminde iyi bir dinleyici olmak oldukça önemlidir. Ergen bireyin sesini duymak, ihtiyaçlarının ne olduğunun farkında olmak, onu dinlemek ve fikirlerine önem verdiğini hissettirmek ergen bireyin ailesine daha yakın hissetmesine neden olacaktır.
➡️Ergen birey bu dönemde söylenenin tersini yapmaya eğilim göstermektedir. Bu yüzden ailelerin yapması gereken öğüt vermek yerine sakince sohbet ederek iletişim kurmaktır.
•Ancak bazı ergen-ebeveyn ilişkilerinde yüksek oranda çatışmalar söz konusu olabilir. Bu durum da profesyonel birinden destek almak en doğrusu olacaktır. ✨

Psikolog Alara Yavuz

Leave a Reply