Sosyal beceri nedir ? Hangi davranışlar bunu kapsar ?

Sosyal beceri kavramını bireyin toplumdaki kişilerle etkili iletişimini sağlayan, sosyal kabul edilebilir davranışları sergileme, sosyal kabul görmeyen davranışlardan kaçınma ve hem kendi hem de topluma yararlı davranışları sergileme becerilerine sahip olmak şeklinde açıklayabiliriz.

🍃 Yapılan bir çok çalışma akademik becerilerle birlikte sosyal gelişimin temel olduğunu ve sosyal yeterlilik ile iç içe olduğunu vurgulamıştır (Akkök, 1999).

🍃 Sosyal kabul edilebilir davranışlar altı grupta değerlendirebilir. Bunlar;

🔺İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri;
• Dinleme
• Konuşmayı başlatma.
• Soru sorma
• Teşekkür etme
• Kendini tanıtma
• Başkalarını tanıtma
• İltifat etme
• Yardım isteme
• Bir gruba katılma
• Yönerge verme
• Yönergelere uyma
• Özür dileme
• İkna etme

🔺Grupla bir işi yürütme becerileri;
• Grupta iş bölümüne uyma
• Grupta sorumluluğunu yerine getirme
• Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma

🔺Duygulara yönelik beceriler;
• Kendi duygularını anlama
• Duygularını ifade etme
• Başkalarının duygularını anlama
• Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma
• Sevgiyi, iyi duyguları ifade etme
• Korku ile başa çıkma Kendini ödüllendirme

🔺Saldırgan davranışlar ile başa çıkmaya yönelik davranışlar;
• İzin isteme
• Paylaşma
• Başkalarına yardım etme
• Uzlaşma
• Kızgınlığını kontrol
• Hakkını koruma, savunma
• Alay etmeyle başa çıkma
• Kavgadan uzak durma

🔺Stres durumlarıyla başa çıkma becerileri
• Başarısız olunan bir durumla başa çıkma.
. Grup baskısıyla başa çıkma
• Utanılan bir durumla başa çıkma
• Yalnız bırakılma ile başa çıkma

🔺Plan yapma ve problem çözme becerileri;
• Ne yapacağına karar verme
• Problemin (sorunun) nedenlerini araştırma
• Amaç oluşturma
• Bilgi toplama
• Karar verme
• Bir işe yoğunlaşma

 

Psikolog Merve Nurgül Durukan