İŞ HAYATIMIZDA MOTİVASYONUMUZU ARTTIRMAK VE TÜKENMİŞLİĞİMİZİ AZALATMAK İÇİN ÖNERİLER

İŞ HAYATIMIZDA MOTİVASYONUMUZU ARTTIRMAK VE TÜKENMİŞLİĞİMİZİ AZALATMAK İÇİN ÖNERİLER

İNSANIN TÜM EVRENDE KESİN OLARAK DÜZELTEBİLECEĞİ TEK BİR ŞEY VARDIR : KENDİSİ

                                                                                                                            ALDOUS HUXLEY

Tatilin bitmesiyle yavaş yavaş iş ve sehir rutin hayatlarımıza dönüş başladı. İş hayatımızda motivasyonumuzu arttırmak ve tükenmişliğimizi azaltmak için size birkaç öneri hazırladık.

Çözüm önerileri :

  •  İş yaşamı dışındaki hayatı; hobi, spor, meditasyon ve gönüllü etkinliklerle zenginleştirerek iş yaşamından sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da arınmak.
  • Öncelik sıralaması ve iş takvimi yaparak bitmeyen işler ile ilgili endişeyi azaltmak.
  •  İş arkadaşlarıyla iş dışında sosyal ilişkileri ve iletişimi geliştirmek.
  •  Öz bakıma kaynak ve zaman ayırmak.
  •  Elektronik uyaranları minimize etmek.
  • Gerektiğinde sınır koyma ve hayır deme kapasitesini geliştirerek gereksiz duygusal yüklerden ve iş yükünden arınmak.
  • Strese yol açan içsel ve dışsal faktörlerin ayrımını yaparak stresin hangi noktada kontrol edilebileceğini netleştirmek.