Öğretmenlik Becerilerini Geliştirme Eğitimleri

Öğretmenlerin eksik olduklarını belirttikleri alanlarda ve gerekli görülen konularda bilgilendirmeye yönelik eğitimler belli aralıklarla düzenlenir. (Veli iletişimi / Sınıf yönetimi / Özel gereksinimli çocuklarla çalışmak vb.) Eğitimde verilen bilgilerin uygulanırlığı takip edilir.

Öğrenci Değerlendirme Toplantıları

Ayda bir mutlaka tüm öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi istenir, yaşanan sorunlara çözüm üretilir, özellikle davranış problemleri ya da özel durumu olan çocuklarla ilgili değerlendirme yapılır, çocuğun nasıl destekleneceği planlanır.

Kurum İçi İlişkilerin Düzenlenmesi & Desteklenmesi

Çocuk, veli, öğretmen ve idari kadro arasındaki ilişkiler, sınırlar ve iletişim ağı kurum için uygun şekilde belirlenir ve sürekli olarak kontrol edilir. Aksayan bir durum ya da iletişimde bir kopukluk olması halinde gerekli görüşmeler yapılır ve kurum çalışanları belirlenen konularda desteklenir.

Kurum Çalışanlarına Yönelik Bireysel Danışmanlık

İhtiyaç halinde kurum çalışanlarına kurum içi performansını etkileyen durumlar ya da sorunlar yaşandığında danışmanlık yapılır.