KADINA ŞİDDETE HAYIR !

KADINA ŞİDDETE HAYIR !

#KADINA ŞİDDETE HAYIR!

 Şiddet; bireye yönelik yapılan fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve cinsel yönden zarar görmesiyle sonuçlanan, sözel ve fiziksel her tür davranıştır.  Şiddetin amacı, diğer kişi üzerinde güç ve kontrol sağlamaktır. Kadına şiddetin altında toplumsal olarak onaylanmış olan, erkeğin birlikte olduğu kadını kontrol etmek için hak sahibi olduğu inancı yatar.

Kadına şiddet ailede gözlem yoluyla öğreniliyor,bu sebeple çocuklara doğru model olmak çok önemli. ‘’Kızını dövmeyen, dizini döver’’, ‘’Kız evde olsa da elden sayılır’’,’’Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya’’ kültürümüzde yaygın kullanılan bu atasözleri çoğumuza tanıdık geliyordur. Kız çocuğu ve kadına yönelik olumlu sözlerin yanı sıra maalesef bu tür olumsuz söylemler toplumda şiddet olgusunu pekiştirir.Öncelikle kendimizi ve yetiştirdiğimiz çocuklarımızı, kültürümüzün kolektif bilincinde yer alan ve nesilden nesile aktarılan bu yanlış düşünce ve inanç kalıplarından kurtaralım .

Kadına şiddet; itme, tekmeleme, tokatlama, aşağılama, tehdit etme, temel ihtiyaçları esirgeme, aile ve arkadaşlarla görüşmesini yasaklama, evden dışarı çıkartmama, zorla çalıştırma ve ya çalışmasına izin vermeme, cinsel temasa zorlama, eşyalarını kırıp dökme, bakmakta olduğu hayvana zarar verme, intihar etmekle tehdit etme, çocukları uzaklaştırma, aşırı kıskançlık davranışlarıyla ortaya çıkıyor.

Şiddetin süregelen bir döngüsü var:

 

Her türlü  sosyokültürel çevrede kadına şiddete rastlanır, maddi durum,eğitim düzeyi,yaşanılan şehir ve semt farklılıkları farketmiyor.

Şiddete maruz kalan kadının Maslow’un ‘’kişilerin gereksinim kuramına’’göre, kişinin en temel ihtiyaçlarından biri olan ‘’güvenlik’’ ihtiyacı ihlal ediliyor. Kurama göre insan diğer insanlarla olan ilişkileri için, bu ilişkiyi korumayı ve güvenli bir şekilde, güvende olduğunu hissederek sürdürmeyi istemektedir. Şiddete maruz kalan kadında, korku, çaresizlik, huzursuzluk, travma sonrası stres ve anksiyete bozuklukları, depresyon gibi rahatsızlıklar oluyor. Psikoterapi ve ilaç desteği gerekebiliyor.

Şiddete maruz kalan kadınların ücretsiz olarak destek alabilecekleri birimler; Alo 155, Polis İmdat, 112 Acil, Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlükleri, Aile Danışma Merkezleri, ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri).

Kadına şiddete yönelik halk eğitimleri, okullarda rehberlik ve psikolojik danışmalık servislerinin bilgilendirmeleri, televizyon, radyo, gazete, dergi ve sosyal medya aracılığıyla yayınlanan makaleler, dizi ve film senaristlerinin kadına şiddeti normalleştiren senaryoları yazmamaları faydalı olacaktır. Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999’da, 25 Kasım’ın her yıl ‘’Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Mücadele günü’’ olarak anılmasına karar vermiştir. Biz de ülkemizde #Kadına Şiddete Hayır, bilincini yerleştirmek için elbirliği ile çalışalım.

 

Birey, Çift ve Aile Terapisti Beki ŞİKAR